layunin sa eksperimento sa pinagsama-samang halaga ng pagdurog