ang pagmimina ng pisikal na mga pamamaraan ng paghihiwalay na tht ay